top of page

HIER ZIJN WIJ GOED IN

Doen waar je goed in bent

012_yara verstappen fotografie_rurabewin

BEWINDVOERING

Wat is bewindvoering

Het kan dat iemand vanwege bijzondere omstandigheden niet altijd in staat is zijn eigen financiën te doen. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, maar ook het hebben van schulden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen van korte duur of lange duur zijn. 

Indien sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor iemand niet in staat zijn eigen financiën te beheren, kan de rechtbank worden verzocht een bewindvoerder aan te stellen. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel waarbij de financiële belangen van iemand worden overgenomen door een bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder neemt een groot deel van de financiële beslissingen over en behartigt de belangen van de klant daarin. De beslissingen worden zoveel als mogelijk in overleg met de klant genomen. Op deze manier zorgt de bewindvoerder voor het op orde brengen van de financiën en daardoor voor rust bij de klant.

Bewindvoering zorgt voor financiële bescherming van de klant waardoor misbruik door anderen kan worden voorkomen. De bewindvoerder zorgt voor inzicht in de financiën, verricht betalingen, regelt belastingzaken, vraagt inkomenstoeslagen aan en gaat aan de slag met eventuele schulden. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de klant en aan de rechtbank.

Wat kost een bewindvoerder

De kosten van een bewindvoerder worden betaald door de klant. Als een klant een beperkt inkomen en vermogen heeft, wordt bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd voor de kosten van het bewindloon. In die gevallen kunnen de kosten van de bewindvoerder vergoed worden.

Voor de kosten van de bewindvoerder zijn tarieven vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Bekijk de tarieven hier

 

017_yara verstappen fotografie_rurabewin

BUDGETBEHEER

Wat is budgetbeheer

Budgetbeheer heeft heel veel weg van bewindvoering. Het verschil is gelegen in de instelling ervan. Budgetbeheer wordt namelijk niet ingesteld door de rechtbank en is dan ook een vrijwillige keuze. Binnen ons kantoor voeren wij alleen budgetbeheer uit na afloop van een door ons uitgevoerde bewindvoering. In overleg met de klant kan budgetbeheer een stap zijn naar zelfstandigheid op het gebied van financiën. Budgetbeheer wordt in dat geval ingezet als tussenstap tussen bewindvoering en het volledig zelf doen van de financiën. 

Wat kost een budgetbeheerder

De kosten van het budgetbeheer stellen wij in overleg met de klant vast. De afspraken die wij daarover maken, leggen wij vast in de budgetbeheerovereenkomst. 

102_yara verstappen fotografie_rurabewin

MENTORSCHAP EN CURATELE

Wat is mentorschap

Ook bij een mentorschap of curatele is sprake van bijzondere omstandigheden. In deze gevallen is echter sprake van omstandigheden waardoor iemand niet altijd in staat is beslissingen te nemen op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. De mentor zorgt in die gevallen voor overname van deze beslissingen en neemt daarin mee de kwaliteit van de te leveren zorg en kwaliteit van leven.

Wat is curatele

Curatele lijkt heel erg op een combinatie van bewindvoering en mentorschap. De taken van de curator komen dan ook overeen met de taken van de bewindvoerder en mentor. De taken van de curator gaan echter verder. De curator beslist bij alle handelingen en overeenkomsten, want de klant wordt door de curatele handelingsonbekwaam. Curatele is dan ook de meest zware beschermingsmaatregel die bestaat.

Wat doet een mentor

De mentor beslist waar mogelijk in overleg met de klant. Deze beslissingen hebben betrekking op de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Samen met de klant zoekt de mentor naar een passend pakket aan benodigde zorg. Daarvoor gaat de mentor in gesprek met zorgaanbieders.

De mentor beslist uitdrukkelijk niet over hoogstpersoonlijke aangelegenheden.

Wat kost een mentor of curator

De kosten van een mentor of curator worden betaald door de klant. Als een klant een beperkt inkomen en vermogen heeft, wordt bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd voor de kosten van de mentor of curator. In die gevallen kunnen de kosten van de mentor of curator vergoed worden.

Voor de kosten van de bewindvoerder zijn tarieven vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Bekijk de tarieven hier

bottom of page