top of page

HIER ZIJN WIJ GOED IN

Doen waar je goed in bent

012_yara verstappen fotografie_rurabewin

BEWINDVOERING

Wat is bewindvoering

Het kan dat iemand vanwege bijzondere omstandigheden niet altijd in staat is zijn eigen financiën te doen. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, maar ook het hebben van schulden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen van korte duur of lange duur zijn. 

Indien sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor iemand niet in staat zijn eigen financiën te beheren, kan de rechtbank worden verzocht een bewindvoerder aan te stellen. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel waarbij de financiële belangen van iemand worden overgenomen door een bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder neemt een groot deel van de financiële beslissingen over en behartigt de belangen van de klant daarin. De beslissingen worden zoveel als mogelijk in overleg met de klant genomen. Op deze manier zorgt de bewindvoerder voor het op orde brengen van de financiën en daardoor voor rust bij de klant.

Bewindvoering zorgt voor financiële bescherming van de klant waardoor misbruik door anderen kan worden voorkomen. De bewindvoerder zorgt voor inzicht in de financiën, verricht betalingen, regelt belastingzaken, vraagt inkomenstoeslagen aan en gaat aan de slag met eventuele schulden. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de klant en aan de rechtbank.

Wat kost een bewindvoerder

De kosten van een bewindvoerder worden betaald door de klant. Als een klant een beperkt inkomen en vermogen heeft, wordt bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd voor de kosten van het bewindloon. In die gevallen kunnen de kosten van de bewindvoerder vergoed worden.

Voor de kosten van de bewindvoerder zijn tarieven vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Bekijk de tarieven hier

 

017_yara verstappen fotografie_rurabewin
bottom of page