top of page

Spiekbriefje gezondheidsklachten


Buiten de financiële zorg die wij bieden, leveren wij ook andere zorg. Zorg in de vorm van mentorschap en curatele.


Wat is mentorschap

Bij een mentorschap of curatele is sprake van bijzondere omstandigheden. In deze gevallen is sprake van omstandigheden waardoor iemand niet altijd in staat is beslissingen te nemen op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. De mentor zorgt in die gevallen voor overname van deze beslissingen en neemt daarin mee de kwaliteit van de te leveren zorg en kwaliteit van leven.

Wat is curatele

Curatele lijkt heel erg op een combinatie van bewindvoering en mentorschap. De taken van de curator komen dan ook overeen met de taken van de bewindvoerder en mentor. De taken van de curator gaan echter verder. De curator beslist bij alle handelingen en overeenkomsten, want de klant wordt door de curatele handelingsonbekwaam. Curatele is dan ook de meest zware beschermingsmaatregel die bestaat.


Gezondheidsklachten

Tijdens de gesprekken met klanten komen regelmatig gezondheidsklachten ter sprake. Het benoemen van deze klachten is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom kun je gebruik maken van een spiekbriefje.


Voorbereiden

Voor jezelf en voor je arts is het fijn als je goed voorbereid bent. Schrijf niet teveel op, je arts heeft vaak niet veel tijd en wilt graag snel tot de kern kunnen komen. Door gebruik te maken van het spiekbriefje zorg je dat je niets vergeet en in een oogopslag kunt zien wat je moet vertellen. Het vooraf voorbereiden zorgt er ook nog eens voor dat je bewust naar je klachten kijkt.
Kopie van Kopie van In Her Element Insta
.
Download • 372KB
30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page