top of page

De X-periode


Ik zeg tegen mijn collega: “stuur maar weer dat standaard bericht terug”. Samen lachen we erom, dat bericht is namelijk de afgelopen 3 weken meermaals verzonden en dat zal de komende 2-3 weken ook wel zo blijven.

Hoe ziet dat standaardbericht er dan uit: “Het is inderdaad de periode van x.

Zodra dit binnen is zullen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit over te maken.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op hierover.

Vanwege de drukte in deze periode vragen wij je geduld hiervoor.

Mocht je 16 juni nog niets hebben gehoord, trek dan even bij ons aan de bel.”

Hoera! Het is weer de periode van het vakantiegeld. Het meest aangevraagde geld in het jaar. Tevens ook het lastigste geld van het jaar.

In ieder dossier wordt een individuele afweging gemaakt of het vakantiegeld kan worden doorgestort en zijn een aantal aspecten van belang.

1. Komt het vakantiegeld wel binnen?

Het binnenkomen van het vakantiegeld is niet zo vanzelfsprekend als vaak gedacht wordt. Er kunnen namelijk een aantal redenen zijn waardoor er helemaal geen vakantiegeld wordt uitbetaald.


- Het vakantiegeld zit al verwerkt in je loon/uitkering. Sommige werkgevers hebben het vakantiegeld verwerkt in het uurloon. Hierdoor bouw je geen potje op en je krijg je in mei ook geen los vakantiegeld uitbetaald. Hetzelfde geldt voor een Ziektewetuitkering. Hierin is ook het vakantiegeld reeds verwerkt en volgt dus geen losse betaling.


- Er ligt beslag op je loon/uitkering. Het is niet ondenkbaar dat een schuldeisers beslag heeft gelegd op het inkomen van iemand. Op dat moment gaat de beslagvrije voet gelden. Al het inkomen boven deze voet gaat rechtstreeks naar de schuldeiser. Het kom relatief vaak voor dat het reguliere maandinkomen vrij blijft van het beslag maar dat het vakantiegeld volledig naar de schuldeisers gaat.


- Er is bankbeslag gelegd. Ook een schuldeiser is op de hoogte van het vakantiegeld en de periode waarin dit binnen komt. Voor de schuldeisers loont het dus vaak om in deze periode bankbeslag te leggen waardoor je saldo wordt doorgestort naar de schuldeiser. Weg vakantiegeld.

De veelgehoorde zin: “Ik heb hier recht op” gaat dan ook niet op voor het vakantiegeld.

Bovenstaande zorgt er ook voor dat ik als bewindvoerder geen voorschotten op het vakantiegeld verleen en pas een beoordeling doe op het moment dat het vakantiegeld daadwerkelijk is ontvangen.

2. Loopt er een schuldentraject?

Indien er een schuldentraject loopt is niet het volledige vakantiegeld vrij. Een bepaald deel zal namelijk afgedragen dienen te worden aan de schuldeisers. Bij het opstellen van een vrij te laten bedrag wordt dit bedrag altijd mee berekend.

3. Zit het vakantiegeld verwerkt in het budgetplan?

In 95% van de budgetplannen zijn geen incidentele/variabele inkomsten opgenomen. Dit doe ik bewust om een zo helder mogelijk beeld te krijgen en wat betreft het vakantiegeld is het niet vanzelfsprekend dat dit binnenkomt.

In de overige 5% van de budgetplannen is de situatie echter dusdanig nijpend dat ik het vakantiegeld wel alvast meenemen. Dit doe ik enkel als ik met enige zekerheid kan zeggen dat dit binnenkomt. En bij beslissingen in deze dossiers wordt alles extra gecontroleerd en bouw ik daar enige zekerheid in.

Bij de beslissing of ik het vakantiegeld kan doorboeken kijk ik altijd goed naar het budgetplan. Indien dit erg krap is zal ik een deel vakantiegeld achter de hand houden als buffer voor onvoorziene uitgaven.

4. Hoe ziet het budget voor onvoorziene kosten eruit?

In de budgetplannen hou ik altijd een bepaald budget apart voor onvoorziene uitgaven. Bij de beoordeling van het vakantiegeld kijk ik hoeveel van dit budget al is gebruikt en of ik wellicht een extra buffer hiervoor moet inbouwen door het vakantiegeld deels of volledig in te zetten.

5. Zijn er aflossingen aan schulden die gedaan kunnen worden?

In de dossiers waarin geen schuldentraject loopt kan met vakantiegeld misschien wel een extra aflossing aan een schuldeiser worden gedaan. Dit zorgt er voor dat een schuld wellicht volledig kan worden afbetaald en de maandelijkse ruimte weer iets beter wordt. Alle beetjes helpen.

6. Zijn er spaardoelen waarvoor het vakantiegeld kan worden ingezet?

Met de meeste klanten stel ik spaardoelen op. Wellicht kan het vakantiegeld worden ingezet om dit doel eerder te bereiken.

Alle klanten krijgen standaard het advies mee om goed na te denken over de besteding van het vakantiegeld. Het geld kan namelijk voor veel doelen worden ingezet maar dit dient wel bewust gedaan te worden.

Een goede bewustwordingsvraag om af te sluiten: Weet jij nog wat je vorig jaar met het vakantiegeld hebt gedaan?


201 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page